Författararkiv: administrator

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Plats: Missionskyrkan i Vilske Kleva
Tid: Tisdag den 11 april 2017 kl. 19.00

Dagordning, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
samt stadgeändringsförslag har skickats via brev till alla medlemmar.

Orsaken till stadgeändring är i huvudsak att det kom en ny lag om ekonomiska föreningar den 1 juli 2016 som våra stadgar måste
anpassas till. En av förändringarna som finns i lagen är att en stadgeändring inte längre kräver två på varandra följande möten
utan med tillräcklig majoritet genomförs vid ett möte.

Tänk på att fullmakt krävs om annan än den
som är registrerad som medlem vill delta och rösta.

* * *

Föreningen bjuder på kaffe.
Alla medlemmar är välkomna!

Funderar ni på att ansluta er?

Just nu får föreningen mycket förfrågningar om nya anslutningar. Är ni inte med men har funderingar? Nu är i så fall ett bra läge – Ju fler som ansluter sig desto lägre kostnad genom samförläggning av fiberslang och delning av startkostnader hos entreprenörer.

Hör av er till er närmsta representant i styrelsen om ni är intresserade!

Karta

Ny sammansättning av styrelse

I tisdags hölls föreningens årsstämma, förhållandevis god uppslutning trots det vackra vädret; totalt hade 24 medlemmar tagit sig till Missionskyrkan i Vilske Kleva.

Det blev en del förändringar i styrelsen: Oskar Snöberg och Stig Säll invaldes som ordinarie ledamöter och Ewa Hansson som suppleant.  Avgick gjorde styrelseledamöterna Jan-Olof Falk, Camilla Svensson och Torbjörn Gunberg  samt suppleanterna Berit Pettersson och Christina Johansson Hallgren.

Kontaktsidan är uppdaterad med nya uppgifter.