Fiberrapport 2014-02-08

Under vecka 5 hände inte så mycket vad gäller fiber. Lundblads fyllde igen nedanför Märta H och flyttade sedan fräsen till andra sidan Kleva Centralort och börjat köra mot BS Mekaniska.

Under vecka 6 har Wikstrands blåst fiber i de ytterligare 26 möjliga anslutningarna i Kleva inklusive stamkablar till dessa. Optotec började svetsa fiber i onsdags, monterade medieomvandlare och svetsade i husen. Lundblads har borrat vid Märta H samt vid BS mekaniska och arbetar med fräsen mot BS Mekaniska.

Tänk på att lämna in papper till fiberstyrelsen vid ägarbyte. Vi saknar fyra stycken nu. Observera då att anslutningen inte är slutfakturerad och att det tillkommer cirka 3 300 kronor. De som kommer utifrån vet kanske inte detta så den förra ägaren bör påpeka detta.