månadsarkiv: september 2012

Info om projektläger V34-35

Wickstrands
Har grävt upp till Torsa kullar och sedan kört sönder kabelplogen igen. De har nu införskaffat en kraftigare plog och vi hoppas att den klarar sig bättre. De har plöjt vidare mot Andregården. Nu har de färdigställt till Andregården där de gått över Frälsegården till Hovmansgården 1:10. Det som inte är helt klart är borrningar under vägar. De har hunnit borra under 47:an men inte fått i slangen ännu.
Empower
Grävt endast max 200 meter från vägen till stenberga sedan har de åkt någon annanstans.
Från Eks har det andra gänget grävt mot Ploggårdsvägen och mött ett hårt motstånd av stenarna i marken, man har nu färdigställt mellan
Ek:s och Ploggårdsinfarten Trävattna.
Vid Anfastorp har de tagit paus och återkommer inte förrän om fjorton dagar.