månadsarkiv: juni 2014

Nätkantat

Ikväll var det som bekant föreningsstämma i fiberföreningen, ett drygt femtiotal närvarade och efter mötet firades det med kaffe och tårta att nätet nu i princip är färdigt.

Protokoll kommer läggas ut här så fort det är renskrivet och justerat men under tiden delar vi med oss av det fantastiska kantat som vår avgående sekreterare författat och läste med stor inlevelse och känsla som inledning av stämman.

Nätkantat
till årsstämman 2014-06-03
av Lennart Rundqvist

Idén som föddes
och sedan grodde,
den blev till tankar
hos allt fler.

Och planer smiddes,
ett styre valdes,
en grupp blev nätverk,
som växte ut.

Sen stadgar formats
och tillstånd prövats.
På möten möttes
och talas väl.

Så anbud inkom
och diskuteras.
Och ett tu tre
var vi igång!

Nu kartor ritas
och stakar stakas.
Det sprayas färg
på var åkerkant.

Traktorer mullra´
man grävde, plöjde.
Och slangar gömdes
i moder jord.

Och folket vakna´,
vårt nätverk växte,
det tåg som rulla´
man hoppa´på.

När slangen kopplats,
skall fibern blåsas.
Ett stort mirakel
hur det går till!

I skåp och stugor
sen fibern svetsas.
Fler grannar hetsas
att vara med.

Och det kontaktas
för att kontraktas
och som ett under
– man får signal!

Idé blev nätverk,
som sedan forma´
ett fibernätverk.
VI HAR KONTAKT!