Kategoriarkiv: Tjänster

Utrustning och inkoppling av gruppavtalet

Du som beställt Telia Gruppavtal för Norra Vilske Fibernät ekonomisk förening kommer att från fredagen den 12 juli kunna ansluta till detta.
Du betalar 319 kr/månad under fem år för ”TV Lagom, telefoni och bredband”.
Kvartalsfaktura (957 kr) för detta avtal kommer Du att få från föreningen i förskott.

Din utrustning – 1 st router, 1 st TV-box, 1 st fjärrkontroll samt 2 olika kom-igång-guider –
finns att hämta och kvitteras ut:

Gökhems kyrka, parkeringen
Tisdag 9 juli kl. 16 – 20

Trevattnagården
Onsdag 10 juli kl. 16 – 20

Routern och TV-box kopplas in enligt beskrivningar som följer med.

Du måste själv aktivera tjänsterna.
Det kan man enklast göra via Telias hemsida https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster eller genom att ringa Telia Kundtjänst, telefon 90200, vardagar mellan 08:00 – 19:00 och
ange Din adress och Ditt personnummer och att Du skall anknytas till Gruppavtalet för Norra Vilske Fibernät ekonomisk förening.
Vid aktiveringen får du en identifikationskod samt en kontrollkod som ska skrivas in i TV-boxen.
Aktiveringen av tjänsterna tar i regel bara ett par få minuter men kan dröja upp till ett par timmar om Telias system är belastade vid tillfället.

De gamla boxarna och routers kan Du behålla som backup om Du vill.

Om Du önskar tilläggstjänster eller ytterligare utrustning beställer Du hos Telia. Avgifter för dessa faktureras direkt till Dig.

Dessutom erbjuder Telia några extratjänster som Du kan läsa om på https://www.telia.se/privat/erbjudanden/telia-life?intcmp=mobil_telia-life

Rapport från informationsmötet

Igår höll vi möte i Flobyskolans aula för att informera om gruppavtalserbjudandet och det nya kommunikationsoperatörsavtalet. Uppskattningsvis bortåt 100 personer hade tagit sig till mötet, väldigt roligt med ett så stort intresse då vi jobbat hårt i styrelsen för att få till det här erbjudandet.

På plats fanns Patrik Rhodén som representerade Telia och höll en presentation om innehållet i gruppavtalet och svarade på frågor.
Mycket bra frågor kom upp som Patrik och styrelsen besvarade. För er som missade mötet har vi samlat en del av frågorna här på hemsidan.

Ny kommunikationsoperatör och förmånligt gruppavtal

Nu tecknar föreningen ett nytt kommunikationsoperatörsavtal. Långt och krångligt ord som innebär att vi tryggar funktionaliteten i vårt fibernät och gör att vi medlemmar kan fortsätta surfa, ringa och se på TV med våra anslutningar.

I samband med upphandlingen av kommunikationsoperatör förhandlades det även fram ett mycket förmånligt erbjudande på ett gruppavtal, så kallat tripleplay-abonnemang (bredband, telefoni och TV), hos tjänsteleverantören Telia.

För 319 kr / månad kan medlemmarna få Telia bredband 250/100, Telia bredbandstelefoni samt TV-paketet Telia Lagom.

Mer information finns i nedan dokument som också gått ut som utskick på e-post samt med vanlig post till de medlemmar som inte registrerat sin e-postadress.

Medlemsinformation KO-bytet TELIA

Tjänsteavtal förening – Medlem

Det nya avtalet skall samtliga medlemmar göra val i, underteckna och skicka in till angiven adress. Handlingen skall senast vara styrelsen tillhanda den 28 februari.

Om fastigheten har flera ägare skall den som är registrerad som medlem i föreningen också underteckna handlingen.
Om Du står som ägare till flera anslutna fastigheter (olika FK… nummer) skall ett avtal för varje fastighet skickas in.

Vill du ha mer information om erbjudandet eller om bytet av kommunikationsoperatör är du välkommen på informationsmöte måndagen 18 februari kl. 19.00 i Flobyskolans aula.

Vid mötet kommer representanter för Telia att informera och besvara frågor.

Anmälan om närvaro till:

Rune Torstenson, 0515-450 90
trehoga@telia.com
eller
styrelsen@norravilskefiber.se

Vi vill ha en anmälan till detta möte för att kunna veta lokalbehovet, se informationsdokumentets tredje sida.

Om Du har frågor dessförinnan är Du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Information till alla medlemmar i NVFEF om pågående upphandling av KO

Vid senaste stämman diskuterades möjligheten att förbättra villkoren för de tjänster som erbjuds i vårt nät.

Vårt 5-åriga avtal med nuvarande kommunikationsoperatören (KO) Telia går ut den 25 mars 2018.
Under de år som varit har samarbetet med Telia som KO fungerat mycket bra. Om inget görs
fortlöper avtalet med ett år i taget med gällande villkor. Det är samtidigt, som vi ser det, vår uppgift att eftersträva så goda villkor som möjligt för fortsättningen. Styrelsen har därför sagt upp avtalet för omförhandling och ett ställningstagande för fortsättningen kommer att krävas senast i slutet av januari.

Inom Paraplyföreningen, där vi är medlemmar och som omfattar flera fiberföreningar i Falköpings kommun, finns några som också står inför avtalsförnyelse inom närmaste året. Tillsammans med Fiber Östra Falbygden, Åslebygdens bredband, Börstig Brismene Bredbandsförening och Norra Mösseberg VA/fiber går vi nu ut med en upphandling av KO. Föreningarna har i dagsläget tillsammans mer än 1 000 medlemmar och bör på så vis få en god förhandlingsposition. De olika föreningarna har något olika lösningar när det gäller KO i dagsläget och nätstrukturen skiljer sig också åt. En del av föreningarna äger sina noder, vilket vi inte gör.

De krav som ställs på den som lämnar anbud är att det fortsatt skall finnas ett brett utbud inom
ramen för Öppen fiber. En viss förändring av tjänsteutbudet kan eventuellt uppstå. De övriga
föreningarna har så kallade ”triple play- lösningar” med ett paket av TV, bredband och telefoni för de medlemmar som vill ha alla tjänsterna samlade. Dessa lösningar är mycket prisvärda. Då vi startade vår verksamhet krävde Telia och även övriga aktörer ett 100-%-igt medlemskap för att erbjuda sådana lösningar. Idag finns inte det kravet. Däremot kräver KO att föreningarna sköter fakturering till medlemmarna. Ett sådant förfarande innebär merarbete för föreningen eller kan lösas via externa tjänster.

Vår bedömning är att de villkor som kommer att erbjudas blir attraktiva för våra medlemmar.
Förhoppningsvis kommer kostnaderna för tjänsterna att bli mindre för dem som har alla tjänsterna.
För de medlemmar som har valt att enbart utnyttja bredbandstjänsten eller bredband och telefoni kommer fortsatt detta var möjligt.

Ett byte av KO kan innebära att den tillträdande måste installera ny utrustning i såväl noder som ute hos abonnenter. Förhoppningsvis skall detta kunna ske med minsta möjliga besvär för den enskilde medlemmen, vilket påtalas i upphandlingen.

Synpunkter, önskemål och frågor kring detta är välkomna.

Styrelsen

Telia och deras priser

Vi har fått höra att Telia går ut med olika priser till våra medlemmar. En del har fått betala ordinarie pris medans andra har fått mer förmånliga erbjudande. Det kan löna sig att vara lite om sig och kring sig, ring och fråga vad de har för erbjudanden.

Ett annat tips är att hos Telia be att få tala med ”Öppen fiber” och fråga efter introduktionserbjudandet. Undertecknad gick från 717 kr / månad (Bredband 100/100, telefoni samt Stora kanalpaketet på TV) till 299 kr under första året. Ganska hygglig timpeng på det extra samtalet till Telia!

Glöm heller inte fråga hur länge priset gäller och hur lång bindningstid erbjudandet innebär och ta med det i övervägandet.

Nätinformation från årsstämma

Tips för att inte få problem vid inkoppling av tjänster

Förbeställ aldrig några tjänster utan beställ först när nätet är klart.
Inkoppling sker då vanligtvis inom 10 – 15 minuter, dock garanterat inom en timma.
Gå helst aldrig in på ”beställa tjänster” på kundportalen. Gör du inte exakt rätt här och fullföljer, finns det ingen återvändo. Telia har en bugg här.
Telefontjänsten bör kopplas in senare än internet. Annars kan du bli utan både internet och telefon om det blir något fel vid inkoppling.

Vid förbeställning är det en särskild grupp som skall hålla reda på när inkoppling skall ske och detta blir struligt. Man vet inte säkert när inkoppling sker och kan då inte vara säker på att anslutningen är OK när telefon kopplas in.

Beställ helst genom att ringa tänkt operatör.

Tänk efter om du har befintliga tjänster som skall flyttas eller sägas upp.

Skulle fel uppstå vid inkoppling, är det bättre att ha olika tjänste- och kommunikations­operatör. Då har ni hjälp av tjänsteoperatören att trycka på kommunikations­operatören. Om ni har samma är ni ensamma. Telia är bra när det fungerar men inte roliga när det krånglar.

Överlåtelse av fastighet

Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att det framgår av överlåtelsehandlingarna att fiberanslutningen ingår. Alternativt kan separat köpehandling utfärdas på fibernätsöver­låtelsen. Kopia av överlåtelsehandlingen överlämnas till styrelsen för Norra Vilske Fiber Ekonomisk Förening.

Köpare skall ansöka om inträde i föreningen, som sedan antar medlemmen om inte hinder finns. Om köpehandling och medlemsansökan inte lämnats in till styrelsen är säljaren fortfarande medlem och betalningsansvarig mot föreningen.

Manual för anslutning efter fibernätets färdigställande

  1. Ansök om inträde i föreningen
  2. Betala insats till föreningen – budgeterat till 18 000 kr
  3. Anlita någon som kan rita upp sträckningen
  4. Kom överens med berörda markägare och skriv markavtal. Formulär finns på vår hemsida
  5.  Anlita en entreprenör för att gräva och göra kanalisation
  6.  Anlita JG Optotec för att blåsa in fibern och svetsa fibern
  7.  Anlita ”2 Mätare” i Mariestad för inmätning av fibersträckningen
  8.  Beställ inkoppling av Kommunikationsoperatören (f.n. Telia) för inkoppling
  9.  Klaranmäl till föreningen

Den som vill anslutas har ansvar att utföra och bekosta punkterna 2 – 9.

I insatsen ingår endast andel i fiber till närmsta skåp det går att ansluta i.

JG Optotec och ”2 Mätare” måste användas då vi måste ha nya anslutningar utförda och inmätta lika befintliga.

Fiberrapport 2013-02-24

Ullene-Trevattna

Under vecka 7 hände det inte så mycket. Wikstrands gjorde färdigt utmed vägen till Kvissle exklusive vägpassager där det är för mycket tjäle. På onsdagen avbröt de då de hade för många sjuka. Svetsarna kom på onsdag eftermiddag för att svetsa i Ulleneskåp samt åt kvarvarande abonnenter.

Vecka 8 plöjdes slang ned från Palmenäs 009 över Öjefors, till åövergången vid Händenestorp samt från vägövergången där till Kårholmen. Där det är alltför mycket tjäle, är det tyvärr för riskabelt att gräva upp vid befintliga elkablar.

På måndag – tisdag planerar man att sätta upp skåp där de har rör klara för att sedan blåsa i fiber.

Vilske Kleva

Nu börjar det hända saker på fiberfronten även i Vilske Kleva. På tisdag i kommande vecka flyttas grävaren till Victor Svensson, Ängsbacken, för att börja plöja där onsdag 27/2. Det är tänkt att de skall köra allt som går utanför ”VA-området” så det är hög tid att börja röja och staka de sträckorna. Victor Svensson (0515-725285) och Rolf Ingemarsson (0515-725204)är vidtalade för organisering av stakning och röjning. Kontakta dem snarast om du tror att du är berörd.

Styrelsen hoppas att få klart markavtalen och mer information om VA-projektet i Vilske Kleva så snart som möjligt. Styrelsemöte planerat till Trevattna den 28/2.

Gökhem – Odensberg

Denna vecka har man blåst stammen mellan skolan och FBAB-boden i Odensberg. Efter vår ordförandes enträgna diskussioner med Telia har ”TS BBS S CO Operators Projektledning” meddelat den goda nyheten om Odensberg/Gökhemsnoden:

”Har fått besked att driftsättning av switchar kommer att ske 2013-03-26. Helt kundklart i våra system blir det 2013-03-28.”

 Observera att detta bara gäller Odensbergsnoden!

Här nedan har du en länk till en handbok för anslutning av telefoni, bredband och TV. Om du klistrar den i adressfältet och sedan klickar på öppnaknappen längst ned, kan du få en uppfattning om hur du kan koppla hemma hos dig:

https://www.tewss.telia.se/dms/mgnl-ext-dms/www-telia-se-ui/manuals/handbok/fasttelefoni/TSP-2612_handbok-telefoni-bredband-tv-via-n-tverksuttaget-Telia-Smart-Gateway/TSP-2612_handbok-telefoni-bredband-tv%20via%20n%C3%A4tverksuttaget%20Telia%20Smart%20Gateway.pdf

För att få en uppfattning om vad de olika tjänsteleverantörerna har att erbjuda, kan du gå in på www.bredbandswebben.se. Då kanske du kan behöva fejka att du bor någon annanstans, där företagen levererar tjänster redan nu.

 

Förtydligande om tjänsteavtal

Vi har tecknat kommunikationsavtal med Telia där sedan abonnenterna beställer egna tjänsteavtal med någon av de åtta som ingår i Telia Öppen Fiber.

Detta går inte att göra förrän nätet är igång, då man gör det själv på nätet eller kontaktar Telia om man vill ha hjälp. När man gör det på nätet startar tjänsten omgående, annars vanligtvis inom 24 h. Observera att det inte går att teckna tjänsteavtal förrän nätet är i gång.