månadsarkiv: oktober 2012

Grävinfo vecka 41 och 42

Enpower har rör på sig igen vid Anfastorp och grävt biten som var kvar mellan Axelssons och Stenberga. Under vecka 42 har de i stort sett kommit fram vid telestationen i Anfastorp fattas bara 3 meter.
Wickstrands har grävt färdigt i Sörby med anslutningen till Torpa, besvärlig grävning mellan vägen och stenmuren. De har nu återkommit till Gökhem och har efter ett ploghaveri kommit till Kockagården. Wickstrands drog till Sörgårdarna och sedan förbi Norgården ned för backen och stannade i sänkan. De var under onsdagen och torsdagen syselsatta med kompletteringar vid borrningarna på sträckan mellan Ullene och Örbytorp för Enpower ska kunna blåsa fiber där.
Vecka 43 väntas det komma ytterligare ett gäng med plog, men de kommer troligen börja med att sätta skåpen i Gökhem innan de börjar plöja kabel.

Blandad information

Det går stadigt framåt. Nu är vi 285 medlemmar. Det mesta av grävningen och plöj­ningen är klar i Odensberg och övre Gökhem. Efter Sörby är det nu dags för Gökhems kyrkby. Fiberblåsning beräknas börja v 43 och då måste grävningen på din tomt och indragningen i huset vara klar. Andra veckan i november hoppas Wikstrands kunna börja gräva i Ullene. Plöjning/grävning i Trevattna samt fiberblåsning i Ullene kan kom­ma igång efter nyår. I månadsskiftet februari/mars kanske det kan börja grävas i Vilske Kleva. Men obser­vera att tiderna är mycket preliminära.

Vi har tecknat avtal med Telia som kommunikationsoperatör med deras Öppen Fiber. Där ingår mediakonverterare, bredbandsswitch och anslut­nings­­avgift till varje fastighets­ägare. Sedan kan du som föreningsmedlem välja en av åtta olika s.k. tjänsteleverantörer, varav Telia är en. De andra är AllTele, Bahnhof, Bixin, Bredband 2, T3, Tyfon och Universal. De tre förstnämnda har s.k. Triple Play och kan tillhandahålla bredband, TV och telefoni i ett paket. Du kan läsa mer på nätet och i de broschyrer, som våra nätver­kare kommer att dela ut.

Styrelsen har försökt få rabatterade avtal med Telia, AllTele och Bahnhof om många ansluter sig. Dessa ansträngningar har dock varit förgäves. Du får själv skriva avtal med dem du vill. Som en vägledning kan sägas att Telias grundutbud kostar 389 kr för bredband 100/10, TV med 18 kanaler och telefoni.

Vi har gjort intresseanmälan till AllTele. Bredband 2 sade sig kunna erbjuda Triple Play ”om andra kan göra det”. Det kanske mest intressanta svaret fick vi av Universal, som sa att Telia meddelar tjänsteleverantörerna och oss då nätet är klart. Det verkar ju bra. Universal levererar inte TV men 100/100 bredband kostar kring 300 kr. Bahnhof, Bixia och Tyfon har vi inte lyckats få kontakt med p.g.a. telefonkö. Det har varit lite trögt att få information.

Vi vill också passa på tillfället att klargöra vad som gäller vid fastighetsöverlå­telse.
Då skall kopia av avtal om överlåtelse av andel i föreningen samt ansö­kan om medlem­skap av köparen, skickas till styrelsen. Annars är den som skrivit på ansökan om anslutning betalningsansvarig och kan inte gå ur förrän efter 5 år.

Vi uppskattar allt frivilligarbete som nätverkare och andra lägger ned. Det är bra att vi hjälps åt med att hålla kartor och utstakningar aktuella och förbereda för plöj­ning och grävning. Då kommer även det fortsatta arbetet gå så smidigt som möjligt.

Frågor kan du ställa till Torbjörn Gunberg (72 83 11, 070 – 208 97 03), Jan-Olof Falk (72 84 08, 070 – 574 48 89), Rune Torstenson (tfn 450 90, 070 – 828 91 96) eller Camilla Svensson (72 50 22, 070 – 348 49 99).