månadsarkiv: maj 2012

Nu är det beställt!

kontrakt_350_250px

På årsstämman den 14 april beslutades att vi ska gå vidare från projektering till att beställa entreprenaden.
Vi har skickat ut förfrågningar till sex entreprenörer och vi fick in två fullständiga svar samt ett svar på enbart fiberdelen utan grävning.
Den 27/4 skrev Torbjörn på beställningen av arbetet från Wickstrands Maskin AB som har sin bas i Götene, se bild ovan.
Arbetet kommer att starta från noden i Odensberg. Anledningen är att kommunens fiber redan finns framdragen dit. De bedömer att de kan starta i slutet av maj. Som färdigdatum har satts 30 juni 2013 för hela arbetet. Går det bra kan det bli färdigt tidigare.
Slang och markeringsband att gräva ned på den egna tomten kan hämtas hos Kenneth Gustafsson, Gästgivaregården i Gökhem. Vi kommer senare att placera slang och band i de andra socknarna också så att alla ska kunna gräva på egen tomt i tid.
OBS viktigt att använda rätt sorts slang annars kan det bli problem vid blåsning av fiber.

Vi har uppdaterat kartorna för Gökhem, Trävattna och Ullene. Kartorna hittar du under dokument. Titta på dessa och ser ni något som inte är bra hör snarast av er till någon i styrelsen.

Föreningen har valt en ny styrelse, se fliken Kontakt.