Information

Överlåtelse av fastighet

Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att det framgår av överlåtelsehandlingarna att fiberanslutningen ingår. Alternativt kan separat köpehandling utfärdas på fibernätsöver­låtelsen. Kopia av överlåtelsehandlingen överlämnas till styrelsen för Norra Vilske Fiber Ekonomisk Förening.

Köpare skall ansöka om inträde i föreningen, som sedan antar medlemmen om inte hinder finns. Om köpehandling och medlemsansökan inte lämnats in till styrelsen är säljaren fortfarande medlem och betalningsansvarig mot föreningen.