månadsarkiv: december 2012

Wikstrandsrapport vecka 51

Denna vecka har inte så mycket skett, men trädgårdarna i Ullene och huvuddelen av fiberblåsningen till fastigheter i Gökhem är klar. Av stamblåsningen återstår 96-fibern och den mellan skåpet vid Odensbergsskolan och vårt första skåp.

Alla medlemmar i Norra Vilske Fiber Ekonomisk Förening tillönskas
God Jul och Gott Nytt 2013

Wikstrandsrapport

Plöjning i Trädgårdar är färdig i Gökhem och har påbörjats i Ullene. Vi har haft ett stopp i en slang i marken och en borrning måste sänkas i ett vägområde.

Största delen av fiberstammarna är blåsta i Gökhem. Fiberblåsning till kunder följer i stort sett planerat schema.Plöjning i Trävattna startas under vecka 51 när de är klara med trädgårdarna i Ullene.

Det är några anslutningar kvar i Gökhem av olika anledningar. Vissa har inte hunnits med och någon fastighetsägare har inte fått in slangen i huset.För att undvika liknande problem i andra områden, följer här några exempel:

Abonnent har inte borrar hål i väggen för slangen respektive inte grävt eller borrat in slangen.

Stopp i rör i fastigheten (förmodligen vatten i gammalt elrör).

Det är viktigt att alla får in slangen i tid för att vi inte ska få förseningar.

För styrelsen TG, VS, LR

Wikstrandsrapport

Vecka 49 har varit besvärlig med två sjuka, snö och tjäle på plogad mark. Gänget som blåser fiber till abonnenter har klarat sin ranson (halva Gökhem) samt under torsdagen också grävt i trädgårdar.

Ordinarie borrgäng har ägnat sig åt trädgårdsplöjning, vilket varit besvärligt i snön och tjälen där folk plogat.

Rickards gäng har plöjt och grävt anslutningar i Ullene samt under torsdagen och fredagen blåst stamfiber. Flytt till Trävattna har de inte velat göra på grund av väglaget.

Svetsningen beräknas starta vecka 51, då svetsarna är klara på Vilhelmsberg. Arbetet tar 6 timmar per anslutning (inklusive arbete i skåp), vilket ger 36 arbetsdagar för två man för de som ansluts mot Odensberg.

Förtydligande om tjänsteavtal

Vi har tecknat kommunikationsavtal med Telia där sedan abonnenterna beställer egna tjänsteavtal med någon av de åtta som ingår i Telia Öppen Fiber.

Detta går inte att göra förrän nätet är igång, då man gör det själv på nätet eller kontaktar Telia om man vill ha hjälp. När man gör det på nätet startar tjänsten omgående, annars vanligtvis inom 24 h. Observera att det inte går att teckna tjänsteavtal förrän nätet är i gång.

Rapport om Wikstrands entreprenad vecka 48

Huddiggänget har gjort klart anslutningarna vid Gökhems Björstorp och sedan plöjt ned slang från Skattegården i Ullene till undergången av väg 47 vid Malmeneslättvägen. I Ullene återstår anslutningen mot St. Malmeneslätt samt sträckan från vägundergången till Finnestorp.

Ditch Witch-gänget är klara i Ullene centralort och gör sedan troligen klart i trädgårdar i Gökhem med den lilla maskinen. De ska också sätta ett skåp i backen i Gökhem och göra en tryckning under en stenmur vid Bium. Planen är att under tisdagen v 49 flytta till Trevattna.

Borrbilen. Alla borrningar i Ullene är klara utom den under 47:an, där de inte kom igenom från söder och behöver grävhjälp. I fredags borrade de i Tokatorp. Bara ett par borrningar återstår och sedan kan man hjälpa till med trädgårdarna i Gökhem.