Vid fel

Felanmälan på bredband, telefoni eller TV ska alltid göras hos din tjänsteleverantör; Telia, Alltele, Bahnhof eller liknande.

Första åtgärd innan kontakt med tjänsteleverantören bör dock vara att stänga av och starta om all utrustning (mediomvandlare, router, dator etc). Oftast löser detta problemet men om felet kvarstår så kontakta din tjänsteleverantör.

Då det kan vara av intresse för andra medlemmar att veta om vilka problem som förekommit är vi tacksamma om du berättar för styrelsen vad som skett och hur det löst sig.