Vid fel

Felanmälan på bredband, telefoni eller TV ska alltid göras hos din tjänsteleverantör; Telia, Alltele, Bahnhof eller liknande.

Är ni anslutna till det så kallade gruppavtalet skall felanmälan även då göras hos tjänsteleverantören, i detta fallet Telia och då på telefonnummer 020-20 20 70 där man skall vara särskilt pålästa kring vad som gäller vid gruppavtalen.

Första åtgärd innan kontakt med tjänsteleverantören bör dock vara att stänga av och starta om all utrustning (mediomvandlare, router, dator etc). Oftast löser detta problemet men om felet kvarstår så kontakta din tjänsteleverantör.

Då det kan vara av intresse för andra medlemmar att veta om vilka problem som förekommit är vi tacksamma om du berättar för styrelsen vad som skett och hur det löst sig.