Tjänster

Då vårt fibernätet ingår i Öppen Fiber är det fritt att välja tjänsteleverantör för internet, telefoni eller TV.
På www.bredbandswebben.se kan du se vilka leverantörer det går att välja på. Att tänka på är att inte alla leverantörer kan leverera alla typer av tjänster.