månadsarkiv: januari 2014

Fiberrapport 2014-01-22

Nu är de första 47 som är kopplade över Anfastorp klara. Lundblad har fräst de tre meter som återstod när maskinen gick sönder. Blåsning i stammen som går till Björkhögen och Missionshuset är planerad till vecka 6, så nu bör alla Klevabor kolla upp så att ni har dragit in slangen till dess.

Fiberrapport 2014-01-13

Senaste onsdag-torsdag svetsade man i skåp i Kleva. Idag påbörjas mätning från telestationen för de 47 medlemmar som är klara där. Därefter kommer vi att få förslag på tidpunkter för att komma in och kolla att det är rätt signal till respektive hus, samt koppla om till omvandlaren. Nu är de två ingående fibrerna hopkopplade så att man skall kunna mäta från station. Så fort det är klart fungerar bredbandet på dessa 47 eftersom Telia redan släppt på signalerna.