Kontakt

Styrelsen

Kontakta styrelsen på styrelsen@norravilskefiber.se eller via varje persons kontaktuppgifter nedan. Gäller din fråga en specifik fastighet eller anslutning kontakta om möjligt en representant i din socken.

Ordförande Oskar Snögren, Vilske-Kleva, tfn: 0703-95 40 19
oskar.snogren@gmail.com

Sekreterare Rune Torstenson, Trevattna, tfn: 0515- 450 90
trehoga@gmail.com

Kassör Rolf Karlén, Ullene, tfn: 0515-413 19
rolf.karlen61@gmail.com

Mattias Björklund, Sörby, tfn 0708-61 96 97
bjorklund.mattias@gmail.com

Stig Säll, Gökhem tfn: 0515-341 00; 0703-38 51 63
stig.sall@falkoping.se

Suppleanter

Christer Persson, Ullene, tfn: 0515-440 35
christer.pe@telia.com

Rune Henriksson, Vilske Kleva, tfn: 0515-72 51 48
rune@mossebergsbagaren.se

Rune Lindberg, Trävattna, tfn: 0512-797608
rune.s.lindberg@telia.com

Jan Andersson, Gökhem, tfn:  0730-686167
jan.stumpan@telia.com