månadsarkiv: maj 2013

Fiberrapport 2013-05-28

Nu är det nästan klart med grävning och blåsning i Trevattna och Ullene Åsaka, som sorterar under Trevattnanoden. Dock konstaterades att slangen från Ploggården är dragen till fel skåp, vilket kräver en kompletterande grävning.

 Det ena gänget från Wikstrands har kört till Stenatorp, grävt in vid Furulund, kört från Anfastorp till Tidqvist Åsen och börjat från Lillegården mot Britt Olsson. Det andra började från Kalkbruksvägen ner mot Källegården, där maskinerna nog nu kört färdigt. Vid Finnestorp krävs två maskiner. Den ena färdigställer sedan till Finnestorp, och den andra tar vägområdet till Örnhaga. Detta kommer troligen att ta det mesta av veckan.

Det har borrats vid Lillegården och Anfastorp. Även vid bäcken utmed vägen mellan Anfastorp och Kalkbruksvägen krävs borrning.

Sedan är det dags för laget som kommer att svetsa fibern och sätta upp nästa box inne i fastigheten. Boxen eller switchen är ca 30 x 15 cm och placeras vanligen nära den andra och skall ha elanslutning.

Fiberrapport 2013-05-08

Wikstrands kommer nu att köra med dubbla maskiner varför det kommer att gå undan. Trävattna blir troligen klart vecka 20 om det inte strular för mycket. Sedan kommer båda maskinerna att köra cirka en dag på 47an mot Finnestorp. Den ena maskinen blir kvar där för komplettering och kör sedan Örbytorp – Örnhaga. Den andra börjar vid Stenatorp och fortsätter till Anfastorp och uppåt där.

Nu vill det till att alla markavtalen är klara!

I Vilske Kleva tuffar AV-grävningen på och de lägger med slang åt oss. Men det är akut med markavtal och anslutningsavtal. Nu finns ingen tid kvar så se till att det blir gjort omgående.

Du som ännu inte gjort din arbetsplikt, ombeds ta kontakt med dina nätverkare eller någon i styrelsen för att få reda på hur du kan hjälpa till att städa upp i markerna samt återställa staket med mera. Det skall inte markägarna behöva göra. Alla skall ju bidra med fem dagars arbetsinsats så var uppmärksam på vad som behöver göras och tag kontakt.

Och vår ordförande har nu äntligen fått signal i fibern …