Fiberrapport 2013-05-08

Wikstrands kommer nu att köra med dubbla maskiner varför det kommer att gå undan. Trävattna blir troligen klart vecka 20 om det inte strular för mycket. Sedan kommer båda maskinerna att köra cirka en dag på 47an mot Finnestorp. Den ena maskinen blir kvar där för komplettering och kör sedan Örbytorp – Örnhaga. Den andra börjar vid Stenatorp och fortsätter till Anfastorp och uppåt där.

Nu vill det till att alla markavtalen är klara!

I Vilske Kleva tuffar AV-grävningen på och de lägger med slang åt oss. Men det är akut med markavtal och anslutningsavtal. Nu finns ingen tid kvar så se till att det blir gjort omgående.

Du som ännu inte gjort din arbetsplikt, ombeds ta kontakt med dina nätverkare eller någon i styrelsen för att få reda på hur du kan hjälpa till att städa upp i markerna samt återställa staket med mera. Det skall inte markägarna behöva göra. Alla skall ju bidra med fem dagars arbetsinsats så var uppmärksam på vad som behöver göras och tag kontakt.

Och vår ordförande har nu äntligen fått signal i fibern …