Kategoriarkiv: Allmänt

Utrustning och inkoppling av gruppavtalet

Du som beställt Telia Gruppavtal för Norra Vilske Fibernät ekonomisk förening kommer att från fredagen den 12 juli kunna ansluta till detta.
Du betalar 319 kr/månad under fem år för ”TV Lagom, telefoni och bredband”.
Kvartalsfaktura (957 kr) för detta avtal kommer Du att få från föreningen i förskott.

Din utrustning – 1 st router, 1 st TV-box, 1 st fjärrkontroll samt 2 olika kom-igång-guider –
finns att hämta och kvitteras ut:

Gökhems kyrka, parkeringen
Tisdag 9 juli kl. 16 – 20

Trevattnagården
Onsdag 10 juli kl. 16 – 20

Routern och TV-box kopplas in enligt beskrivningar som följer med.

Du måste själv aktivera tjänsterna.
Det kan man enklast göra via Telias hemsida https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster eller genom att ringa Telia Kundtjänst, telefon 90200, vardagar mellan 08:00 – 19:00 och
ange Din adress och Ditt personnummer och att Du skall anknytas till Gruppavtalet för Norra Vilske Fibernät ekonomisk förening.
Vid aktiveringen får du en identifikationskod samt en kontrollkod som ska skrivas in i TV-boxen.
Aktiveringen av tjänsterna tar i regel bara ett par få minuter men kan dröja upp till ett par timmar om Telias system är belastade vid tillfället.

De gamla boxarna och routers kan Du behålla som backup om Du vill.

Om Du önskar tilläggstjänster eller ytterligare utrustning beställer Du hos Telia. Avgifter för dessa faktureras direkt till Dig.

Dessutom erbjuder Telia några extratjänster som Du kan läsa om på https://www.telia.se/privat/erbjudanden/telia-life?intcmp=mobil_telia-life

Rapport från informationsmötet

Igår höll vi möte i Flobyskolans aula för att informera om gruppavtalserbjudandet och det nya kommunikationsoperatörsavtalet. Uppskattningsvis bortåt 100 personer hade tagit sig till mötet, väldigt roligt med ett så stort intresse då vi jobbat hårt i styrelsen för att få till det här erbjudandet.

På plats fanns Patrik Rhodén som representerade Telia och höll en presentation om innehållet i gruppavtalet och svarade på frågor.
Mycket bra frågor kom upp som Patrik och styrelsen besvarade. För er som missade mötet har vi samlat en del av frågorna här på hemsidan.

Ny kommunikationsoperatör och förmånligt gruppavtal

Nu tecknar föreningen ett nytt kommunikationsoperatörsavtal. Långt och krångligt ord som innebär att vi tryggar funktionaliteten i vårt fibernät och gör att vi medlemmar kan fortsätta surfa, ringa och se på TV med våra anslutningar.

I samband med upphandlingen av kommunikationsoperatör förhandlades det även fram ett mycket förmånligt erbjudande på ett gruppavtal, så kallat tripleplay-abonnemang (bredband, telefoni och TV), hos tjänsteleverantören Telia.

För 319 kr / månad kan medlemmarna få Telia bredband 250/100, Telia bredbandstelefoni samt TV-paketet Telia Lagom.

Mer information finns i nedan dokument som också gått ut som utskick på e-post samt med vanlig post till de medlemmar som inte registrerat sin e-postadress.

Medlemsinformation KO-bytet TELIA

Tjänsteavtal förening – Medlem

Det nya avtalet skall samtliga medlemmar göra val i, underteckna och skicka in till angiven adress. Handlingen skall senast vara styrelsen tillhanda den 28 februari.

Om fastigheten har flera ägare skall den som är registrerad som medlem i föreningen också underteckna handlingen.
Om Du står som ägare till flera anslutna fastigheter (olika FK… nummer) skall ett avtal för varje fastighet skickas in.

Vill du ha mer information om erbjudandet eller om bytet av kommunikationsoperatör är du välkommen på informationsmöte måndagen 18 februari kl. 19.00 i Flobyskolans aula.

Vid mötet kommer representanter för Telia att informera och besvara frågor.

Anmälan om närvaro till:

Rune Torstenson, 0515-450 90
trehoga@telia.com
eller
styrelsen@norravilskefiber.se

Vi vill ha en anmälan till detta möte för att kunna veta lokalbehovet, se informationsdokumentets tredje sida.

Om Du har frågor dessförinnan är Du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Information till alla medlemmar i NVFEF om pågående upphandling av KO

Vid senaste stämman diskuterades möjligheten att förbättra villkoren för de tjänster som erbjuds i vårt nät.

Vårt 5-åriga avtal med nuvarande kommunikationsoperatören (KO) Telia går ut den 25 mars 2018.
Under de år som varit har samarbetet med Telia som KO fungerat mycket bra. Om inget görs
fortlöper avtalet med ett år i taget med gällande villkor. Det är samtidigt, som vi ser det, vår uppgift att eftersträva så goda villkor som möjligt för fortsättningen. Styrelsen har därför sagt upp avtalet för omförhandling och ett ställningstagande för fortsättningen kommer att krävas senast i slutet av januari.

Inom Paraplyföreningen, där vi är medlemmar och som omfattar flera fiberföreningar i Falköpings kommun, finns några som också står inför avtalsförnyelse inom närmaste året. Tillsammans med Fiber Östra Falbygden, Åslebygdens bredband, Börstig Brismene Bredbandsförening och Norra Mösseberg VA/fiber går vi nu ut med en upphandling av KO. Föreningarna har i dagsläget tillsammans mer än 1 000 medlemmar och bör på så vis få en god förhandlingsposition. De olika föreningarna har något olika lösningar när det gäller KO i dagsläget och nätstrukturen skiljer sig också åt. En del av föreningarna äger sina noder, vilket vi inte gör.

De krav som ställs på den som lämnar anbud är att det fortsatt skall finnas ett brett utbud inom
ramen för Öppen fiber. En viss förändring av tjänsteutbudet kan eventuellt uppstå. De övriga
föreningarna har så kallade ”triple play- lösningar” med ett paket av TV, bredband och telefoni för de medlemmar som vill ha alla tjänsterna samlade. Dessa lösningar är mycket prisvärda. Då vi startade vår verksamhet krävde Telia och även övriga aktörer ett 100-%-igt medlemskap för att erbjuda sådana lösningar. Idag finns inte det kravet. Däremot kräver KO att föreningarna sköter fakturering till medlemmarna. Ett sådant förfarande innebär merarbete för föreningen eller kan lösas via externa tjänster.

Vår bedömning är att de villkor som kommer att erbjudas blir attraktiva för våra medlemmar.
Förhoppningsvis kommer kostnaderna för tjänsterna att bli mindre för dem som har alla tjänsterna.
För de medlemmar som har valt att enbart utnyttja bredbandstjänsten eller bredband och telefoni kommer fortsatt detta var möjligt.

Ett byte av KO kan innebära att den tillträdande måste installera ny utrustning i såväl noder som ute hos abonnenter. Förhoppningsvis skall detta kunna ske med minsta möjliga besvär för den enskilde medlemmen, vilket påtalas i upphandlingen.

Synpunkter, önskemål och frågor kring detta är välkomna.

Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Plats: Missionskyrkan i Vilske Kleva
Tid: Tisdag den 11 april 2017 kl. 19.00

Dagordning, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
samt stadgeändringsförslag har skickats via brev till alla medlemmar.

Orsaken till stadgeändring är i huvudsak att det kom en ny lag om ekonomiska föreningar den 1 juli 2016 som våra stadgar måste
anpassas till. En av förändringarna som finns i lagen är att en stadgeändring inte längre kräver två på varandra följande möten
utan med tillräcklig majoritet genomförs vid ett möte.

Tänk på att fullmakt krävs om annan än den
som är registrerad som medlem vill delta och rösta.

* * *

Föreningen bjuder på kaffe.
Alla medlemmar är välkomna!

Funderar ni på att ansluta er?

Just nu får föreningen mycket förfrågningar om nya anslutningar. Är ni inte med men har funderingar? Nu är i så fall ett bra läge – Ju fler som ansluter sig desto lägre kostnad genom samförläggning av fiberslang och delning av startkostnader hos entreprenörer.

Hör av er till er närmsta representant i styrelsen om ni är intresserade!

Karta

Ny sammansättning av styrelse

I tisdags hölls föreningens årsstämma, förhållandevis god uppslutning trots det vackra vädret; totalt hade 24 medlemmar tagit sig till Missionskyrkan i Vilske Kleva.

Det blev en del förändringar i styrelsen: Oskar Snöberg och Stig Säll invaldes som ordinarie ledamöter och Ewa Hansson som suppleant.  Avgick gjorde styrelseledamöterna Jan-Olof Falk, Camilla Svensson och Torbjörn Gunberg  samt suppleanterna Berit Pettersson och Christina Johansson Hallgren.

Kontaktsidan är uppdaterad med nya uppgifter.