månadsarkiv: juni 2013

Fiberrapport 2013-06-26

Wikstrands har kört färdigt ned till Missionshuset i Vilske Kleva, vid Lasse Romlén, gjort färdigt vid Henry:s ned till torpet Åsa, samt grävt ihop vid vägen till Romlén, vid Rune Henriksson samt vid svängen nedanför Camilla Svensson inklusive anslutningen till Strömberg. De har även varit i vägområdet vid Örnhaga för att rätta till anmärkningarna från Vägverket.

Lundblads har börjat från Kalkbruksvägen på Ingvar-Nilssons ägor mot kalkbruket, där de drar med våra slangar.

I Trevattna har man svetsat i skåp samt vid anslutningen i Ullene.

Telia har fått förseningsavisering på utrustning till Trevattna och Kleva och återkommer när de fått besked. I Ullene väntar man på uppgifter om vilken fiber som går till vilken abonnent men kopplar utan mätning eller kontroll i väntan på panelkort.

Optotec har svårt att acceptera att vi bara får uppkoppling med en fiber men kopplar in Trevattna utom Finnestorp och Örnhaga där Wikstrands har problem med fiberleveranser. Detta gör att inkoppling till kunder blir försenad, troligen till vecka 28.

Fiberrapport 2013-06-15

Under denna vecka har man gjort färdigt vid Björkhögen och kört på Blomsters väg till berg lade hinder i vägen. Per L kommer att fräsa den biten som är kvar när de kommer hit med fräsen. Sen har de kört från BS Mekaniska till Hässlet. De började sedan från Ödegärdet ned mot missionshuset men kom bara till Mösseberg 1:21.

Wikstrands har bara kört med ett lag och så kommer det att fortsätta. Rickard kommer att köra färdigt det som går och har bara semester vecka 27 och är troligen klar med det som går vecka 29. Sen får vi sätta skåp och eventuellt skarva när AV är så klart att det går.

Gunberg och Falk har varit med och synat av vägområdena så det är klart för vår del utom ett par saker som måste åtgärdas.

Telia har satt upp sina skåp vid Telestationerna i Ullene, Trävattna och Anfastorp och skall ha dem klara före 1 juli.

I Ullene svetsade de klart anslutningen mot stationen på fredagkvällen och JG Optotech börjar svetsa resten på måndag. Förhoppningsvis är det klart 1 juli.

Fiberrapport 2013-06-08

Nu är det klart med kanalisation till Finnestorp och Örnhaga.

Den hjulburna grävaren har kört klart från Skårskalkbruksvägen till Telestationen i Anfastorp. Borrning under bäcken, två stolpar samt skåp vid telestationen är klara.

Rickard och Mats har börjat komplettera från Björkhögen det de tidigare blev avbrutna av tjälen.

Nu saknas stakningar till de anslutningar som inte är med i VA vid Kalkbruket, från BS Mekaniska till Hässlet samt från Missionshuset till Ottosson. Det bör vara gjort till fredag, då Torbjörn troligen åker runt med Feab och märker ut kablar. Torbjörn behöver hjälp för att visa var vi skall ansluta till VA.

Fiberrapport 2013-06-03

Under förra veckan körde Wikstrands i Vilske Kleva från Kalkbruksvägen ner till Källegården samt från Lillegården upp mot Britt Ohlsson under måndagen.

På tisdagen flyttade de till 47:an vid Finnestorp i Ullene. Sträckan på vägen där tog två dagar inklusive hopgrävning vid vägundergången. Den lilla grävaren var då i Trevattna och grävde mellan skåpen vid Eks, där 16-slangen från Ploggården gick upp i fel skåp. Sedan grävde man på andra sidan vägen samt hjälpte till vid åövergången i centrala Trevattna.

Under torsdagen körde de utmed Bjurumsvägen till Örnhaga. Idag har Rickard och Mats kört från 47:an fram till Ullene Finnestorp och de två övriga kommer att fortsätta vid Källegården i Kleva. Grävarna beräknas ha 2 till 3 veckor kvar att göra i Kleva till de stoppas av arbetena med VA. Därefter återstår vissa skåpssättningar samt hopgrävningar.

Dennis och svetsarna i fastigheter har varit i Trevattna och blåst och svetsat och kommer att vara borta från vårt område under denna vecka. Dock kommer skåpsvetsarna att fortsätta med sitt arbete under de närmaste dagarna. Fastighetssvetsarna återkommer troligen den 10 juni.