månadsarkiv: augusti 2012

Bygginfo vecka 33

Wickstrands (vår entreprenör)
Under måndagen stod arbetet stilla på grund av reparation av maskin. När de kom igång och plöjde längs med Holöjavägen fick de bekymmer med mycket sten och kalkberg. Det resulterade i att man fick övergå till grävning vilket tar lite längre tid. De är inte riktigt framme vid Torsakullar.
Enpower (Vi samförlägger med dem då de förlägger fram till kommunens noder)
De är så gott som klara mellan infarten till Stenberga och ner till Örbytorp. De kommer nästa vecka att fortsätta upp till Anfastorp, dock hoppar de över den biten där domarringen är tills De fått klart med länsstyrelsen hur de ska gå förbi denna.Vid Eks i Trävattna har de börjat med grävningen och de lägger med en slang åt oss.

Uppdatering av läget

Nu är semestern slut och arbetet med förläggningen av slang fortsätter. Läget är som följer:
Efter önskemål från flera medlemmar så har vi lagt ut
årsmötesprotokollet på sidan, du hittar det under fliken Dokument. Har du några fler frågor är du välkommen att kontakta kassören Rolf Karlén.

Anfastorp: Blir ingen fortsättning där förrän vecka 34, då Nordlund ej kommit överens med länsstyrelsen hur de skall gå.
Odensberg: Markförhållandena är sådana att det behövs en vibro för att kunna lägga slangen. Därför kom vi inte så långt nu under vecka 31.
Slangen som är lagd i Trävattna har intryckningar på ett flertal ställen och måste därför grävas upp vid dessa ställen. Detta medför lite extra arbete.