Inget bredband i delar av Ullene p g a avgrävning

Under lördag förmiddag grävdes en av föreningens fiberkablar av i Ullene vilket gör att knappt 20 hushåll söder om väg 47 är utan Internet, TV och bredbandstelefoni.

Reparation pågår och felet förväntas vara avhjälpt under söndagen den 5 april.