månadsarkiv: april 2013

Fiberrapport 2013-04-27

Nu har Lundblads börjat gräva för VA i Kleva och kört cirka 1 km. Slang och nät, för de som själva vill gräva för fiber på tomten, finns hos Lasse Romlén.

Vecka 18 kommer Rickard och Mats tillbaka och börjar med kompletteringar på Trevattnanätet. De börjar i Ullene-Åsaka där det är plöjd åker. Berörda bör se till att staka ut anslutningarna där.

Det är nu helt klart att Telia inte är färdiga i stationerna förrän den 3 juni sedan behövs ett par dagar för driftsättning.

Ett möte i Ullene blev en rörig tillställning, där Telia inte hade klart för sig hur anslutningen mot vårt nät skall utformas. Trots tidigare besked, har de tydligen en ny standard från i höstas och som de inte riktigt kan själva ännu.

Nätinformation från årsstämma

Tips för att inte få problem vid inkoppling av tjänster

Förbeställ aldrig några tjänster utan beställ först när nätet är klart.
Inkoppling sker då vanligtvis inom 10 – 15 minuter, dock garanterat inom en timma.
Gå helst aldrig in på ”beställa tjänster” på kundportalen. Gör du inte exakt rätt här och fullföljer, finns det ingen återvändo. Telia har en bugg här.
Telefontjänsten bör kopplas in senare än internet. Annars kan du bli utan både internet och telefon om det blir något fel vid inkoppling.

Vid förbeställning är det en särskild grupp som skall hålla reda på när inkoppling skall ske och detta blir struligt. Man vet inte säkert när inkoppling sker och kan då inte vara säker på att anslutningen är OK när telefon kopplas in.

Beställ helst genom att ringa tänkt operatör.

Tänk efter om du har befintliga tjänster som skall flyttas eller sägas upp.

Skulle fel uppstå vid inkoppling, är det bättre att ha olika tjänste- och kommunikations­operatör. Då har ni hjälp av tjänsteoperatören att trycka på kommunikations­operatören. Om ni har samma är ni ensamma. Telia är bra när det fungerar men inte roliga när det krånglar.

Överlåtelse av fastighet

Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att det framgår av överlåtelsehandlingarna att fiberanslutningen ingår. Alternativt kan separat köpehandling utfärdas på fibernätsöver­låtelsen. Kopia av överlåtelsehandlingen överlämnas till styrelsen för Norra Vilske Fiber Ekonomisk Förening.

Köpare skall ansöka om inträde i föreningen, som sedan antar medlemmen om inte hinder finns. Om köpehandling och medlemsansökan inte lämnats in till styrelsen är säljaren fortfarande medlem och betalningsansvarig mot föreningen.

Manual för anslutning efter fibernätets färdigställande

  1. Ansök om inträde i föreningen
  2. Betala insats till föreningen – budgeterat till 18 000 kr
  3. Anlita någon som kan rita upp sträckningen
  4. Kom överens med berörda markägare och skriv markavtal. Formulär finns på vår hemsida
  5.  Anlita en entreprenör för att gräva och göra kanalisation
  6.  Anlita JG Optotec för att blåsa in fibern och svetsa fibern
  7.  Anlita ”2 Mätare” i Mariestad för inmätning av fibersträckningen
  8.  Beställ inkoppling av Kommunikationsoperatören (f.n. Telia) för inkoppling
  9.  Klaranmäl till föreningen

Den som vill anslutas har ansvar att utföra och bekosta punkterna 2 – 9.

I insatsen ingår endast andel i fiber till närmsta skåp det går att ansluta i.

JG Optotec och ”2 Mätare” måste användas då vi måste ha nya anslutningar utförda och inmätta lika befintliga.