Gruppavtal

Föreningen tecknade ett ”Gruppavtal för Bredband, TV Lagom och telefoni (grundavgiften)” med tjänsteleverantören Telia. Avtalet startade den i juli 2019 och gäller i fem år. Månadsavgiften som föreningen fakturerar kvartalsvis i förhand är 319 kr per månad. Avtalet är bundet till fastigheten och vid ägarbyte tar den nye ägare över avtalet och tillhörande utrustning (router, TV-box och fjärrkontroll). Möjligheten att välja att vara med på detta avtal aviserades under våren 2019.

Två gånger per år kommer det att vara möjligt att ansluta nya medlemmar till Gruppavtalet.
Den som vill ansluta sig till Gruppavtalet i fortsättningen betalar en inträdesavgift som är satt till högst 5 750 kr. Om flera fastigheter är aktuella för anslutning samtidigt reduceras avgiften för varje fastighet. Man bör notera att avtalet löper ut 2024 även när man ansluts i efterhand.

För mera information kontakta styrelsen.