Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Onsdagen den 24 maj 2023 kl. 19.00 i Gökhems Hembygdsgård

Föreningen bjuder på kaffe.

Alla medlemmar är välkomna!

Tänk på att fullmakt krävs om annan än den som är registrerad som medlem vill delta och rösta.

Välkomna!

Styrelsen