Kategoriarkiv: Projektuppdatering

Påskfiberrapport 2014-04-17

Idag blev de sista sjutton anslutningarna klara i Kleva. Nu när våren är här är det bra om ni ser till så att vi inte har någonting kvar i markerna – stakkäppar, slangar eller varselnät och att alla staket o.d. är återställda.
Det känns bra att vi lämnar det snyggt efter oss.

Glad fiberpåsk!

Fiberrapport 2014-04-10

Optotec har svetsat hos de sista sjutton möjliga kunderna i Kleva och håller på att svetsa klart i skåpen. Under nästa vecka kommer man att svetsa färdigt i skåpen om de inte blir klara denna vecka samt mäta från telestation. Under onsdagen kommer de att göra slutkontroll samt koppla om hos kunderna och då är Kleva klart.

Fiberrapport 2014-02-22

Nu har Lundblads borrat klart vid sågen i Kleva så nu är det bara anslutningarna kvar. Det tar nog cirka tre veckor. Det är naturligtvis avgörande att ni som skall få de sista sexton anslutningarna i Kleva, har fått in slangen i husen så att vi kan göra klart.

Fiberrapport 2014-02-18

Optotec gjorde klart de ytterligare 27 möjliga anslutningarna 17/2. Nu är det bara 16 stycken som inte är klara i Kleva förutom Kyrkanders (som skall bygga till) och de tre obyggda tomterna.

Lundblads har borrat vid BS Maskin och gräver fram VA till fastigheterna där. Enlig deras personal skall de med start 19/2 också borra vid f.d. sågen på Törestorpsvägen. När det och anslutningar är klara, kanske vi kan få färdigt vår fiber.

Fiberrapport 2014-02-08

Under vecka 5 hände inte så mycket vad gäller fiber. Lundblads fyllde igen nedanför Märta H och flyttade sedan fräsen till andra sidan Kleva Centralort och börjat köra mot BS Mekaniska.

Under vecka 6 har Wikstrands blåst fiber i de ytterligare 26 möjliga anslutningarna i Kleva inklusive stamkablar till dessa. Optotec började svetsa fiber i onsdags, monterade medieomvandlare och svetsade i husen. Lundblads har borrat vid Märta H samt vid BS mekaniska och arbetar med fräsen mot BS Mekaniska.

Tänk på att lämna in papper till fiberstyrelsen vid ägarbyte. Vi saknar fyra stycken nu. Observera då att anslutningen inte är slutfakturerad och att det tillkommer cirka 3 300 kronor. De som kommer utifrån vet kanske inte detta så den förra ägaren bör påpeka detta.

Fiberrapport 2014-01-22

Nu är de första 47 som är kopplade över Anfastorp klara. Lundblad har fräst de tre meter som återstod när maskinen gick sönder. Blåsning i stammen som går till Björkhögen och Missionshuset är planerad till vecka 6, så nu bör alla Klevabor kolla upp så att ni har dragit in slangen till dess.

Fiberrapport 2014-01-13

Senaste onsdag-torsdag svetsade man i skåp i Kleva. Idag påbörjas mätning från telestationen för de 47 medlemmar som är klara där. Därefter kommer vi att få förslag på tidpunkter för att komma in och kolla att det är rätt signal till respektive hus, samt koppla om till omvandlaren. Nu är de två ingående fibrerna hopkopplade så att man skall kunna mäta från station. Så fort det är klart fungerar bredbandet på dessa 47 eftersom Telia redan släppt på signalerna.

Fiberrapport 2013-12-07

På torsdagen grävde Wikstrands i Vilske Kleva från vägövergången vid Marcus Thomas till skåp vid Peterséns samt satte skåp vid Nordlunds.

2 – 3 december fräste Lundblads från vägundergången bortom missionshuset samt borrade under vägen till Göte Gustavssons. Under onsdagen borrades bl.a. för matningen till Björkhögen.

Fiberrapport 2013-11-30

Lundblads har fräst i berget förbi Missionshuset samt i några trädgårdar.

Svetsning vid telestation har vi skjutit upp en vecka. Den görs med fler man under vecka 50. Vi hoppas få med fiber till Björkhögen då också.

Wikstrands kommer att komplettera och sätta resterande skåp i Kleva och sedan blåsa i fiber där det är klart. Enligt uppgift skall Lundblads börja borra under genomfartsvägen  i Kleva måndag 2 december, så då kan vi få matning till Björkhögen.

Det är viktigt att ni i Kleva, som inte gjort det tidigare, gräver ned och borrar in slang i husen omgående. Då kan vi få igång stammen till Björkhögen och – om Lundblads kommer fram fort -även den vid Missionshuset. Där är vi inte säkra på att de klarar arbetet i tid så vi får med den nu men vi hoppas. Indragning i husen bör vara gjord senast fredagen den 6 december om vi skall få med dem nu.