Nedstängning av delar av fibernätet i norra Ullene onsdag 4 mars

På grund av reparation efter avgrävning av fiberkabel i norra Ullene kommer fibernätet för ett antal av fastigheterna i området att behöva stängas ned under onsdagen den 4 mars.

Störningen beräknas pågå under några timmar på förmiddagen och påverka fastigheter i Ullene norr om väg 47.

Vi beklagar det inträffade och hoppas på snar lösning.