Ny kommunikationsoperatör och förmånligt gruppavtal

Nu tecknar föreningen ett nytt kommunikationsoperatörsavtal. Långt och krångligt ord som innebär att vi tryggar funktionaliteten i vårt fibernät och gör att vi medlemmar kan fortsätta surfa, ringa och se på TV med våra anslutningar.

I samband med upphandlingen av kommunikationsoperatör förhandlades det även fram ett mycket förmånligt erbjudande på ett gruppavtal, så kallat tripleplay-abonnemang (bredband, telefoni och TV), hos tjänsteleverantören Telia.

För 319 kr / månad kan medlemmarna få Telia bredband 250/100, Telia bredbandstelefoni samt TV-paketet Telia Lagom.

Mer information finns i nedan dokument som också gått ut som utskick på e-post samt med vanlig post till de medlemmar som inte registrerat sin e-postadress.

Medlemsinformation KO-bytet TELIA

Tjänsteavtal förening – Medlem

Det nya avtalet skall samtliga medlemmar göra val i, underteckna och skicka in till angiven adress. Handlingen skall senast vara styrelsen tillhanda den 28 februari.

Om fastigheten har flera ägare skall den som är registrerad som medlem i föreningen också underteckna handlingen.
Om Du står som ägare till flera anslutna fastigheter (olika FK… nummer) skall ett avtal för varje fastighet skickas in.

Vill du ha mer information om erbjudandet eller om bytet av kommunikationsoperatör är du välkommen på informationsmöte måndagen 18 februari kl. 19.00 i Flobyskolans aula.

Vid mötet kommer representanter för Telia att informera och besvara frågor.

Anmälan om närvaro till:

Rune Torstenson, 0515-450 90
trehoga@telia.com
eller
styrelsen@norravilskefiber.se

Vi vill ha en anmälan till detta möte för att kunna veta lokalbehovet, se informationsdokumentets tredje sida.

Om Du har frågor dessförinnan är Du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.