Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Plats: Missionskyrkan i Vilske Kleva
Tid: Söndagen den 17 juni 2018 kl. 19.00

Föreningen bjuder på kaffe.

Alla medlemmar är välkomna!

Tänk på att fullmakt krävs om annan än den som är registrerad som medlem vill delta och rösta.