Fiberrapport 2013-02-24

Ullene-Trevattna

Under vecka 7 hände det inte så mycket. Wikstrands gjorde färdigt utmed vägen till Kvissle exklusive vägpassager där det är för mycket tjäle. På onsdagen avbröt de då de hade för många sjuka. Svetsarna kom på onsdag eftermiddag för att svetsa i Ulleneskåp samt åt kvarvarande abonnenter.

Vecka 8 plöjdes slang ned från Palmenäs 009 över Öjefors, till åövergången vid Händenestorp samt från vägövergången där till Kårholmen. Där det är alltför mycket tjäle, är det tyvärr för riskabelt att gräva upp vid befintliga elkablar.

På måndag – tisdag planerar man att sätta upp skåp där de har rör klara för att sedan blåsa i fiber.

Vilske Kleva

Nu börjar det hända saker på fiberfronten även i Vilske Kleva. På tisdag i kommande vecka flyttas grävaren till Victor Svensson, Ängsbacken, för att börja plöja där onsdag 27/2. Det är tänkt att de skall köra allt som går utanför ”VA-området” så det är hög tid att börja röja och staka de sträckorna. Victor Svensson (0515-725285) och Rolf Ingemarsson (0515-725204)är vidtalade för organisering av stakning och röjning. Kontakta dem snarast om du tror att du är berörd.

Styrelsen hoppas att få klart markavtalen och mer information om VA-projektet i Vilske Kleva så snart som möjligt. Styrelsemöte planerat till Trevattna den 28/2.

Gökhem – Odensberg

Denna vecka har man blåst stammen mellan skolan och FBAB-boden i Odensberg. Efter vår ordförandes enträgna diskussioner med Telia har ”TS BBS S CO Operators Projektledning” meddelat den goda nyheten om Odensberg/Gökhemsnoden:

”Har fått besked att driftsättning av switchar kommer att ske 2013-03-26. Helt kundklart i våra system blir det 2013-03-28.”

 Observera att detta bara gäller Odensbergsnoden!

Här nedan har du en länk till en handbok för anslutning av telefoni, bredband och TV. Om du klistrar den i adressfältet och sedan klickar på öppnaknappen längst ned, kan du få en uppfattning om hur du kan koppla hemma hos dig:

https://www.tewss.telia.se/dms/mgnl-ext-dms/www-telia-se-ui/manuals/handbok/fasttelefoni/TSP-2612_handbok-telefoni-bredband-tv-via-n-tverksuttaget-Telia-Smart-Gateway/TSP-2612_handbok-telefoni-bredband-tv%20via%20n%C3%A4tverksuttaget%20Telia%20Smart%20Gateway.pdf

För att få en uppfattning om vad de olika tjänsteleverantörerna har att erbjuda, kan du gå in på www.bredbandswebben.se. Då kanske du kan behöva fejka att du bor någon annanstans, där företagen levererar tjänster redan nu.