Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Plats: Missionskyrkan i Vilske Kleva
Tid: Tisdagen den 12 april 2016 kl. 19.00

Föreningen bjuder på kaffe.

Alla medlemmar är välkomna!

Tänk på att fullmakt krävs om annan än den som är registrerad som medlem vill delta och rösta.